TOURING AROUND
Choreograaf Diane Jackson Arjjaze Country/Western Dancers arjjaze@iname.com
Omschrijving 64 tellen partnerdans, de passen van de dame en de heer zijn
gelijk, tenzij anders vermeld, begin in rechter Skaters positie bij het woord Curtain in de zang
Muziek Circus Leaving Town van Travis Tritt van de CD Honky Tonk History - 78 tpm
Circus Leaving Town van Philip Claypool van de CD Perfect World
Vertaling Henk van Wijk, Merschpad 1, 2231 AA RIJNSBURG
Telefoon 071 4020901 E-Mail henkenada@freeler.nl

	WALKS FORWARD, ROCK STEPS
1-4 	LV-RV-LV-RV Stap voor
5-8 	LV Stap voor, rock terug op RV, LV stap voor, rock terug op RV (hierbij de heupen bewegen)
	SIDE, ROCK STEP X 2, STEP PIVOT
9-11 	LV Stap naar links, RV stap achter, rock terug op LV
12-14	 RV Stap naar rechts, LV stap achter, rock terug op RV
15-16	 LV Stap voor, maak op 2 voeten draai rechtsom (we staan nu RLOD in linker Skaters positie)
	SHUFFLES, ROCK STEPS
17&18 	LV-RV-LV Shuffle naar voren
19&20 	RV-LV-RV Shuffle naar voren
21-24 	LV Stap voor, rock terug op RV, LV stap voor, rock terug op RV
	(hierbij de heupen bewegen)
	SIDE, ROCK STEP X 2, STEP PIVOT
25-27 	LV Stap naar links, RV stap achter, rock terug op LV
28-29 	RV Stap naar rechts, LV stap achter, rock terug op RV
	(Linker hand gaat los, rechter hand gaat omhoog)
31-32 	LV Stap voor, maak op 2 voeten draai rechtsom (terug in LOD)
	 TURN SHUFFLE, ROCK STEP, SIDE SHUFFLE TURN, ROCK STEP
33&34 	LV-RV-LV Shuffle naar voren met draai rechtsom in OLOD (de heer staat nu achter de dame in Indian positie)
35-36 	RV Stap achter, rock terug op LV
37&38 	RV-LV-RV Shuffle naar rechts
39-40 	LV Stap met draai linksom in LOD, rock terug op RV
	(We staan nu in rechter Side by-Side positie)
	WALK FORWARD, TURN WALK BACK, TOUCH, STEP PIVOT
41-43 	LV-RV Stap voor, LV stap achter terwijl je op de bal van de RV
	een draai rechtsom maakt in RLOD
44-46 	RV-LV Stap achter, RV tik met de tenen voor de LV
47-48 	RV Stap voor, maak op 2 voeten een draai linksom in LOD
	 TURN, BEHIND, TURN SHUFFLE, WALK FORWARD (LADY FULL TURN)
49-50 	RV Stap met draai linksom naar voren in ILOD, LV kruis achter RV
	(Rechter arm gaat over het hoofd van de dame en blijft omhoog
	terwijl de dame er onderdoor draait)
51&52 	RV-LV-RV Shuffle met draai rechtsom naar voren in LOD
53-56 	Heer LV-RV-LV-RV Stap voor
53-56 	Dame LV-RV-LV-RV Stap voor met een hele draai rechtsom onder de
	opgeheven rechter arm door in LOD
	MAN 4 X RIGHT SHUFFLES. (LADY 4 X LEFT SHUFFLE TURNS) INTO SKATERS
	(De handen blijven vast, Heer: rechter hand omhoog en linker hand laag)
57&58	Heer LV-RV-LV Shuffle met draai rechtsom achter de dame langs in OLOD
59&60	Heer RV-LV-RV Shuffle met draai rechtsom in RLOD en eindig links naast de dame
61&62	Heer LV-RV-LV Shuffle met draai rechtsom achter de dame langs in ILOD
63&64	Heer RV-LV-RV Shuffle met draai rechtsom terug in Skaters positie in LOD
57&58	Dame LV-RV-LV Shuffle met draai linksom voor de heer langs in ILOD
59&60	Dame RV-LV-RV Shuffle met draai linksom in RLOD en eindig rechts naast de heer
	(Handen nog steeds vast, Dame: linker hand omhoog en rechter hand laag en eindig in Skaters positie)
61&62	Dame LV-RV-LV Shuffle met draai linksom voor de heer langs in OLOD
63&64	Dame RV-LV-RV Shuffle met draai linksom terug in Skaters positie in LOD
	EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER