OH CAROLINA
Choreograaf: 	Diane Jackson, - www.arjjazedance.free-online.co.uk
Omschrijving: 	64 tellen partnerdans, de passen van de heer staan vermeld, de passen van
		de dame tegenovergesteld aan die van de heer, tenzij anders vermeld, begin
		op de zang in Closed Western Positie met de heer in OLOD en de dame in ILOD
Muziek 		Oh Carolina  Vince Gill  CD The Essential Vince Gill  ~ Get the CD Here
Vertaling: 	Henk van Wijk, henkenada@casema  telefoon: 071-4020901,
		www.bootscooting.nl 
CROSS ROCK, SIDE CLOSE SIDE, WEAVE
1-2 LV kruis over RV (dame RV kruis achter LV), gewicht terug op RV
3&4 LV stap links opzij, RV sleep naast LV, LV stap links opzij
5-6 RV kruis over LV (dame LV kruis achter RV), LV stap links opzij,
7-8 RV kruis achter LV, LV stap links opzij

REPEAT 1-8 (Starting with right foot)
9-16 Als de passen 1-8 echter begin met de RV


CROSS ROCK TURN SHUFFLE, WALK WALK SHUFFLE
17-18 LV kruis over RV (dame RV kruis achter LV), gewicht terug op LV
19&20 LV/RV/LV shuffle met draai in LOD (heer linksom en dame rechtsom) in Sweetheart Positie
21-22 RV/LV stap voor
23&24 RV/LV/RV shuffle naar voren
HEER DAME
CHANGE SIDES, TRIPLE IN PLACE (LADY TURN, TRIPLE IN PLACE)
25-26 LV kruis achter RV, RV stap rechts opzij
(rechter handen los en linker handen omhoog)
RV kruis over LV, LV stap naar links met
draai rechtsom in RLOD
(de dame maakt een draai rechtsom onder de opgeheven linker handen door en voor de heer
langs en hierna staan we met de linker schouders bij elkaar en hebben we van plaats gewisseld)
27&28 LV/RV/LV Triple step op de plaats (dame RV/LV/RV)


CHANGE SIDES TURN, TRIPLE IN PLACE
29-30 RV/LV stap met draai linksom om de dame heen
in RLOD en hierbij hebben we van plaats gewisseld
LV/RV stap met draai rechtsom onder de
opgeheven linker armen door in LOD
(heer in RLOD aan de binnenkant en dame in LOD aan de buitenkant)
31&32 RV/LV/RV Triple step op de plaats LV/RV/LV) Triple step op de plaats


ROCK STEP TURN SHUFFLE, WALK WALK SHUFFLE (LADY TURN SHUFFLE BACK)
33-34 LV stap voor, gewicht terug op RV RV stap achter, gewicht terug op LV
35&36 LV/RV/LV shuffle met draai linksom
naar voren in LOD
RV/LV/RV shuffle naar voren en eindig
in Sweetheart Positie
37-38 RV/LV stap voor LV/RV stap met een draai rechtsom naar voren en
kom in RLOD en hierbij gaan de
linker armen over het
 hoofd van de dame en we komen in Offset Closed Western
Positie metde rechter schouders bij elkaar
39&40 RV/LV/RV shuffle naar voren LV/RV/LV shuffle naar achteren

ROCK STEP SHUFFLE, BOTH TURN, SHUFFLE
41-42 LV stap voor, gewicht terug op RV RV stap achter, gewicht terug op LV
43&44 LV/RV/LV shuffle naar achteren RV/LV/RV shuffle naar voren
45-46 RV stap achter met draai rechtsom, 
LV stap naar voren in RLOD
LV stap voor met draai rechtsom, 
RV stap naar achteren in LOD
(de linker schouders zijn nu bij elkaar)
47&48 RV/LV/RV shuffle naar voren LV/RV/LV shuffle naar achteren
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ROCK STEP TURN SHUFFLE, WALK WALK (LADY FULL TURN) SHUFFLE
49-50 LV stap voor, gewicht terug op RV RV stap achter, gewicht terug op LV
51&52 LV/RV/LV shuffle met draai linksom 
naar voren in LOD
RV/LV/RV shuffle naar voren en eindig 
in Sweetheart Positie
53-54 RV/LV stap voor

LV/RV stap met een hele draai rechtsom (hierbij wisselen 
we naar de linkerhanden los en de rechter handen 
vast en dit blijft zo tot en met pas 62)

55&56 RV/LV/RV shuffle naar voren LV/RV/LV shuffle naar voren
 
WALK WALK, (LADY FULL TURN) SHUFFLE, ROCK STEP, TURN TRIPLE (LADY TURN)
57-58 LV/RV stap voor

RV/LV stap met een hele draai linksom naar voren en 
hierbij gaat de rechter arm omhoog terwijl de dame draait

59&60 LV/RV/LV shuffle naar voren RV/LV/RV shuffle naar voren
61-62 RV stap voor, gewicht terug op LV LV/RV stap met draai rechtsom naar voren
63&64 RV/LV/RV Triple step op de plaats met draai rechtsom 
en kom met het gezicht naar de dame
LV/RV/LV Triple step op de plaats met draai rechtsom 
en kom in Closed Western Positie
EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER