NEW TOWN CHA CHA
(bijgenaamd EASINGWOLD CHA CHA)
Choreograaf Diane Jackson - Arjjaze Country Western Dancers - 01405 860993- arjjaze@iname.com - http://www.arjjazedance.free-online.co.uk
Omschrijving 64 tellen Partnerdans, Start in Closed Western Position, Heer
OLOD, de passen van de dame zijn tegenovergesteld aan die van de heer.
Muziek Young Man’s Town van Vince Gill van de CD Next Big Thing – 104 tellen per minuut of
It’s All Good van Toby Keith van de CD Unleashed – 107 tellen per minuut
Vertaling Henk van Wijk, Merschpad 1, 2231 AA RIJNSBURG - 071-4020901, - H.V.Wijk@Sierafor.nl

	CROSS ROCK, CHASSE, CROSS ROCK, ¼ TURN CHA CHA CHA
1-4 	Heer LV kruis over RV, Rock terug op RV, LV-RV-LV Shuffle naar links
1-4 	Dame RV kruis achter LV, Rock terug op LV, RV-LV-RV Shuffle naar rechts
5-8 	Heer RV kruis over LV, Rock terug op LV, RV-LV-RV Cha Cha met ¼
	draai rechtsom RLOD (Handen tussenin vast)
5-8 	Dame LV kruis achter RV, Rock terug op RV, LV-RV-LV Cha Cha met ¼ draai linksom
	STEP PIVOT ½ TURN, CHA CHA CHA, WALK WALK, CHA CHA CHA
	(Handen los en daarna verdergaan in Skaters met rechter hand op rechter heup van de dame)
9-12 	Heer LV stap voor, maak op 2 voeten ½ draai rechtsom, LV-RV-LV Cha Cha naar voren in LOD
9-12 	Dame RV stap voor, maak op 2 voeten ½ draai linksom, RV-LV-RV Cha Cha naar voren in LOD
13-16 	Heer RV-LV loop naar voren, RV-LV-RV Cha Cha naar voren
13-16 	Dame LV-RV loop naar voren, LV-RV-LV Cha Cha naar voren

	ROCK STEP CHA CHA CHA ROCK STEP CHA CHA CHA (LADY ½ TURN)
17-20 	Heer LV stap voor, Rock terug op RV, LV-RV-LV Cha Cha naar achteren
17-20 	Dame RV stap voor, Rock terug op LV, RV-LV-RV Cha Cha naar achteren
	(Linker hand over hoofd van de dame, gekruiste armen, tegenover elkaar)
21-24 	Heer RV stap achter, Rock terug op LV, RV-LV-RV Cha Cha naar voren
21-24 	Dame LV stap achter, Rock terug op RV, LV-RV-LV Cha Cha met ½ draai rechtsom
	ROCK STEP CHA CHA CHA (LADY ½ TURN) TAKE LEFT HAND OVER LADY’S HEAD
25-28 	Heer LV stap voor, Rock terug op RV, LV-RV-LV Cha Cha naar achteren
25-28 	Dame RV stap achter, Rock terug op LV, RV-LV-RV Cha Cha naar voren met ½ draai linksom in Side-by-Side Positie
29-32 	Beide Herhaal de passen 21-24
	ROCK STEP, CHA CHA CHA WALK WALK, CHA CHA CHA
33-36 	Heer LV stap achter, Rock terug op RV, LV-RV-LV Cha Cha naar voren
	met ½ draai linksom onder de opgeheven armen door en eindig in gekruiste armen RLOD
33-36 	Dame RV stap achter, Rock terug op LV, RV-LV-RV Cha Cha naar voren in RLOD
37-40 	Heer RV-LV loop naar voren, RV-LV-RV Cha Cha naar voren
37-40 	Dame LV-RV loop naar voren, LV-RV-LV Cha Cha naar voren
	ROCK STEP ½ TURN, CHA CHA CHA WALK WALK CHA CHA CHA (LADY FULL TURN RIGHT)
41-44 	Heer LV stap voor, Rock terug op RV, LV-RV-LV Cha Cha met ½ draai linksom in LOD
41-44 	Dame RV stap voor, Rock terug op LV, RV-LV-RV Cha Cha met ½ draai rechtsom in LOD
45-88 	Heer RV-LV loop naar voren, RV-LV-RV Cha Cha Cha (linker handen los en de rechter handen omhoog)
45-48 	Dame LV-RV maak een hele draai rechtsom, LV-RV-LV Cha Cha naar voren
	WALK WALK, CHA CHA CHA (LADY FULL TURN LEFT) CHANGE SIDES, CHA CHA CHA
49-52 	Heer LV-RV loop naar voren, LV-RV-LV Cha Cha Cha
49-52 	Dame RV-LV maak een hele draai linksom, RV-LV-RV Cha Cha naar voren
	(Heer ¾ draai rechtsom onder de opgeheven rechter hand, handen los, hierna beide handen vast)
53-56 	Heer RV-LV maak ¾ draai rechtsom en eindig tegenover de Dame, RV-LV-RV Cha Cha op de plaats ILOD
	(Dame Vine voor de Heer langs)
53-56 	Dame LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV-RV-LV Cha Cha op de
	plaats met ¼ draai rechtsom en eindig tegenover de Heer OLOD
	WALK WALK ½ TURN (LADY INTO WRAP), CHA CHA CHA WALK WALK (LADY OUT OF WRAP) CHA CHA CHA
	(Rechter schouders passeren elkaar, Rechter hand van de dame over haar hoofd en kom in de Wrap positie)
57-60 	Heer LV-RV loop naar voren met ½ draai rechtsom en eindig in OLOD, LV-RV-LV Cha Cha op de plaats
57-60 	Dame RV-LV loop naar voren en eindig in de Wrap, RV-LV-RV Cha Cha
	op de plaats (beide staan OLOD, Heer achter de Dame)
61-64 	Heer RV-LV loop naar voren (de rechter arm van de dame gaat over het hoofd), RV-LV-RV Cha Cha op de plaats
61-64 	Dame LV-RV loop naar voren met ½ draai rechtsom en eindig tegenover
	de Heer, LV-RV-LV Cha Cha op de plaats en we 
	eindigen in Closed Western Positie om opnieuw te beginnen.
	EINDE VAN DE DANS – VEEL DANSPLEZIER