LOUISIANA MELODY

Choreograaf Diane Jackson "Arjjaze Country Western Dancers" arjjaze@iname.com - Sept 2005
Omschrijving 64 tellen partnerdans, de passen van de heer staan vermeld,
de passen van de dame tegenovergesteld aan die van de
heer, begin in rechtse Skater Positie
Muziek Louisiana Melody van David Ball – CD Freewheeler of elke ander
cajun-achtige muziek
Vertaling Henk van Wijk, Merschpad 1, 2231-AA-Rijnsburg
Telefoon 071-4020901, e-mail henkenada@freeler.nl

	ROCKING CHAIR, STEP SLIDE STEP TOUCH X 2
1-4 	RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV
5-8 	RV stap voor, LV sleep naast RV, RV stap voor, LV tik naast RV

9-16 	HERHAAL de passen 1-8 echter begin met de LV
	GRAPEVINE ¼ TURN TOUCH, STEP TOUCH, STEP TOUCH
	(De heer maakt een vine achter de dame langs en we eindigen met de gezichten
	naar elkaar met beide handen vast)
17-20 	RV stap naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap met ¼ draai linksom
	naar rechts, LV tik naast RV
21-24	LV stap naar links, RV tik naast LV, RV stap naar rechts, LV tik naast RV
	GRAPEVINE ¼ TURN TOUCH, GRAPEVINE ¼ TURN
25-28 	LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV stap met ¼ draai linksom
	naar links in RLOD met de binnenste handen vast, RV tik naast LV
	(De Heer maakt een vine achter de dame langs en we eindigen met de gezichten
	naar elkaar met beide handen vast)
29-32 	RV stap naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap met ¼ draai linksom
	naar rechts, LV tik naast RV
	STEP TOUCH, STEP TOUCH, GRAPEVINE ¼ TURN STEP (LADY –TOUCH)
33-36 	LV stap naar links, RV tik naast LV, RV stap naar rechts, LV tik naast RV
37-40 	LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV stap met ¼ draai linksom
	naar links (in LOD), RV stap naast LV – de dame tikt hier met de LV naast de RV
	(Nu staan we weer in de rechtse Skater Positie en verder zijn de passen van
	de dame GELIJK aan die van de heer)
	DIAGONAL STEP LOCK STEP, HITCH X 4
41-44 	LV stap diagonaal schuin links voor, RV sleep achter LV, LV stap voor, RV til knie op
45-48 	RV stap diagonaal schuin rechts voor, LV sleep achter RV, RV stap voor, LV til knie op
49-52 	Herhaal de passen 41-44
53-56 	Herhaal de passen 45-48
	STEP BACK LEFT, RICHT, LEFT, HITCH, COASTER STEP, STEP (LADY – TOUCH)
57-60 	LV stap achter, RV stap achter, LV stap achter, RV til knie op
61-64 	RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap naast RV –
	de dame tikt hier met LV naast RV
	EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER