The Houston Shuffle

Choreograaf: 	Diane Girard & Jacques Godin
Omschrijving: 	32 tellen Partnerdans, begin in Closed Western Position, Heer OLOD
Muziek: 		Cowboy Lovin’ Night – Amber Digby
Vertaling: 		Henk van Wijk, - www.bootscooting.nl  ~  henkenada@casema.nl
		071 – 4020901
	SIDE SHUFFLE, CROSS SHUFFLE, SHUFFLE ¼ TURN CHANGING SIDES,
	SHUFFLE ½ TURN LOD (LADY SHUFFLE BACK IN CLOSED POSITION)
1&2 	Heer 	LV/RV/LV shuffle links opzij
3&4 	Heer 	RV kruis over LV, LV stap links opzij, RV kruis over LV
1&2 	Dame 	RV/LV/RV shuffle rechts opzij
3&4 	Dame 	LV kruis over RV, RV stap rechts opzij, LV kruis over RV
	Linker hand heer en rechter hand dame gaan over het hoofd van de dame, rechter hand heer en linker hand
	dame gaan los, de heer gaat voor de dame langs als we van plaats wisselen in RLOD
5&6 	Heer 	LV stap met ¼ draai rechtsom links opzij, RV sluit naast LV, LV stap links opzij in RLOD
		(de dame staat nu rechts van de heer)
5&6 	Dame 	RV stap met ¼ draai linksom rechts opzij, LV sluit naast RV, RV stap rechts opzij in RLOD
		We komen weer in Closed Western Positie heer in LOD dame in RLOD
7&8 	Heer 	RV/LV/RV shuffle met een ½ draai rechtsom naar voren in LOD in Closed Western Positie
7&8 	Dame 	LV/RV/LV shuffle naar achteren in RLOD
	WALK WALK, SHUFFLE (LADY 1.1/2 TURNS INTO SWEETHEART), STEP SLIDE SHUFFLE
	De linker hand heer en de rechter hand dame gaan omhoog, in de eerste ½ draai van de dame gaan de
	rechter handen vast en die gaan over het hoofd van de dame en we komen in rechter Side-by-Side Positie in LOD
9-10 	Heer 	LV/RV stap naar voren
11&12 	Heer 	LV/RV/LV shuffle naar voren
9-10 	Dame 	RV stap met een ½ draai rechtsom naar achteren in LOD, LV stap met een ½ draai rechtsom voor in RLOD
11&12 	Dame 	RV/LV/RV shuffle met een ½ draai rechtsom in rechter Side-by-Side Positie in LOD
13-14 	Heer 	RV stap naar voren, LV sleep naast RV
15&16 	Heer 	RV/LV/RV shuffle naar voren
13-14 	Dame 	LV stap naar voren, RV sleep naast LV
15&16 	Dame 	LV/RV/LV shuffle naar voren
	¼ TURN SIDE SHUFFLE, ¼ TURN BACK SHUFFLE, ¼ TURN INSIDE SHUFFLE,
	¼ TURN FWD SHUFFLE IN CROSSED HANDS
	De rechter handen gaan over het hoofd van de dame en we komen in 2 handen gekruist vast, de rechter handen boven
17&18 	Heer 	LV/RV/LV shuffle met een ¼ draai rechtsom rechts opzij in OLOD
19&20 	Heer 	RV/LV/RV shuffle met een ¼ draai rechtsom naar achteren in RLOD
17&18 	Dame 	RV/LV/RV shuffle met een ¼ draai linksom links opzij in ILOD
19&20 	Dame 	LV/RV/LV shuffle met een ¼ draai linksom naar achteren in RLOD
21&22 	Heer 	LV/RV/LV shuffle met een ¼ draai linksom links opzij in OLOD
23&24 	Heer 	RV/LV/RV shuffle met een ¼ draai linksom naar voren in LOD
21&22 	Dame 	RV/LV/RV shuffle met een ¼ draai rechtsom rechts opzij in ILOD
23&24 	Dame 	LV/RV/LV shuffle met een ¼ draai rechtsom naar voren in LOD
	SIDE ROCK WITH HAND TRANSFERM CROSS SHUFFLE CHANGING SIDES
	Tijdens de passen 25-26 gaan de handen eerst los en daarna gaan de rechter hand heer en de linker hand
	dame vast in Open Promenade, tijdens de passen 27&28 verwisselen we van plaats, de heer gaat voor de
	dame langs en de heer gaat onder de opgeheven armen door
25-26 	Heer L	V stap links opzij, gewicht terug op RV
27&28 	Heer 	LV kruis over RV, RV stap rechts opzij, LV kruis over RV en de heer gaat hierbij voor de dame langs
25-26 	Dame 	RV stap rechts opzij, gewicht terug op LV
27&28 	Dame 	RV kruis over LV, LV stap links opzij, RV kruis over LV en de dame gaat hierbij achter de heer langs
	STEP BACK, STEP TO SIDE, SHUFFLE FORWARD (LADY FWD ½ TURN, STEP
	TOGETHER IN CLOSED POSITION, SHUFFLE BACK)
	Als de heer naar achteren stapt, stapt de dame met een ½ draai rechtsom om de heer
	heen en komt voor de heer in Closed Western Positie in RLOD
29-30 	Heer 	RV stap naar achteren, LV stap links opzij
31&32 	Heer 	RV/LV/RV shuffle naar voren (Closed Western Positie)
29-30 	Dame 	LV stap met een ½ draai rechtsom om de heer heen in RLOD, RV stap naar achteren
31&32 	Dame 	LV/RV/LV shuffle naar achteren in Closed Western Positie
	OPMERKING:
	Als we de dans opnieuw beginnen maken we een ¼ draai opzij in de passen 1&2
	VEEL DANSPLEZIER.					November 2009