HOT ‘N’ COLD
Choreograaf: 	Diane Jackson – Arjjaze country Western Dancers - arjjaze@iname.com 
Omschrijving: 	64 tellen Partnerdans, Begin in rechter Side-by-Side positie, de
		passen van de heer en de dame zijn gelijk, tenzij anders vermeld.
Muziek: 		Too cold at home – George Jones – CD Hits I missed and I didn’t 92 tpm
		Too cold at home – Mark Chesnutt – CD Too cold at home
Vertaling: 	Henk van Wijk, Telefoon 071 – 4020901
		E-mail henkenada@casema.nl  Website: www.bootscooting.nl 
ROCK STEP SHUFFLE X 2 (LADY STEP PIVOT ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN)
1-4 	Heer - LV stap voor, gewicht terug op RV, LV/RV/LV shuffle naar
	achteren (linker hand los en rechter hand omhoog)
1-4 	Dame - LV stap voor, op 2 voeten ½ draai rechtsom in RLOD, LV/RV/LV
	shuffle met ½ draai rechtsom in LOD
5-8 	RV stap achter, gewicht terug op LV, RV/LV/RV shuffle naar Voren
MAN TURNS INTO HAMMERLOCK (LADY ROCK STEP SHUFFLE) ROCK STEP SHUFFLE
9-12 	Heer - LV stap voor, op 2 voeten ½ draai rechtsom, LV/RV/LV shuffle met ½ draai rechtsom
	, rechter arm over hoofd heer in Hammerlock en de linker hand is op de rug van de heer
9-12 	Dame - LV stap voor, gewicht terug op RV, LV/RV/LV shuffle achter
13-16 	RV stap achter, gewicht terug op LV, RV/LV/RV shuffle voor
WALK WALK SHUFFLE (LADY OUTSIDE TURN, SHUFFLE) WALK WALK SHUFFLE
17-20 	Heer - LV/RV stap voor, LV/RV/LV shuffle voor
17-20 	Dame - LV/RV een hele draai rechtsom in LOD, LV/RV/LV shuffle voor
	Hierbij gaat de linker hand op de rug van de heer los, rechter hand
	gaat tijdens de draai omhoog, kom terug in Side-by-Side positie
21-24 	RV/LV stap voor, RV/LV/RV shuffle voor
VINE LEFT, STEP (LADY FULL TURN) TOE FANS
25-28 	Heer - LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV stap naar links, RV sluit naast LV
25-28 	Dame - LV/RV/LV in 3 stappen hele draai linksom, RV sluit naast LV Hierbij gaat de linker hand los, 
	rechter hand omhoog tijdens de draai en de dame komt voor de heer in Indian positie
29-32 	Rechter tenen naar buiten, terug, buiten, terug (Zonder gewicht)
VINE RIGHT, STEP (LADY FULL TURN) TOE FANS
33-36 	Heer- RV stap naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap naar rechts, LV sluit naast RV
33-36 	Dame - RV/LV/RV in 3 stappen een hele draai rechtsom, LV sluit naast RV
	Hierbij gaat de linker hand los, rechter hand omhoog tijdens de draai en we komen in Side-by-Side positie
37-40 	Linker tenen naar buiten, terug, buiten, terug (Zonder gewicht)
¼ TURN CHASSE, ROCK STEP, SIDE CHASSE ¼ TURN, STEP PIVOT ½ TURN
41&42 	LV/RV/LV shuffle met ¼ draai rechtsom in OLOD
43-44 	RV stap achter LV, gewicht terug op LV
45&46 	RV/LV/RV shuffle met ¼ draai rechtsom in RLOD
	Linker handen gaan los, rechter handen omhoog
47-48 	LV stap voor, op 2 voeten 1/2 draai rechtsom onder de opgeheven
	rechter armen door terug in Side-by-Side positie
SHUFFLE, STEP TOUCH, ¼ TURN TOUCH, ¼ TURN TOUCH
49&50 	LV/RV/LV shuffle naar voren
51-52 	RV stap voor, LV tik naast RV
53-54 	LV stap met ¼ draai rechtsom naar links in OLOD, RV tik achter LV
55-56 	RV stap achter met ¼ draai linksom in LOD, LV tik naast RV
SHUFFLE, ½ TURN SHUFFLE, TOUCH BACK ½ TURN, STEP TOUCH
57&58 	LV/RV/LV shuffle voor
59&60 	RV/LV/RV shuffle voor met ½ draai linksom in RLOD
	Rechter hand gaat los, Linker hand omhoog tijdens de draai
61-62 	LV tik met teen achter, maak op 2 voeten ½ draai linksom in LOD met het gewicht op LV
63-64 	RV stap voor, LV tik naast RV
	EINDE VAN DE DANS – VEEL DANSPLEZIER