HONKY TONK SWING
Choreograaf Diane Jackson arjjaze@iname.com
Omschrijving 64 tellen partnerdans, start in LOD met de binnenste handen vast,
passen van de heer zijn vermeld, passen van de dame tegenover-
gesteld aan die van de heer, tenzij anders vermeld
Muziek Somebody save the honky tonks - Mark Chestnutt van de CD Savin’the honky tonk –
110 tellen p.min., of elke andere West Coast Swing
Vertaling Henk van Wijk, Merschpad 1, 2231 – AA – RIJNSBURG
Telefoon 071 – 4020901, e-mail henk@freeler.nl

 	WALK WALK, TOUCH, STEP, COASTER STEP, WALK WALK
1-4 	LV stap voor, RV stap voor, LV tik met teen achter RV, LV sluit naast RV
5&6 	RV stap achter, LV sluit naast RV, RV stap voor
7-8	 LV stap voor, RV stap voor
	¼ TURN SIDE CHASSE, ROCK STEP, SIDE CHASSE, ROCK STEP
	¼ draai rechtsom met gezicht naar de partner, beide handen vast, heer in OLOD, dame in ILOD
9&10 	LV stap met ¼ draai rechtsom naar links, RV sluit naast LV, LV stap naar links
11-12 	RV stap achter, rock terug op LV
13&14 	RV stap naar rechts, LV sluit naast RV, RV stap naar rechts
15-16 	LV stap achter, rock terug op RV
	SIDE BEHIND ¼ TURN, STEP ½ PIVOT, ¼ TURN SIDE, BEHIND,TOUCH OUT
17-19 	LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV stap met ¼ draai
	linksom naar links in LOD, hierbij gaan de handen los
20-22 	RV stap voor, maak op 2 voeten een ½ draai linksom in RLOD,
	RV stap met ¼ draai linksom gezicht naar partner
23-24 	Handen gaan vast terwijl we met de LV achter de RV kruisen, RVtik rechts opzij
	TOUCH ACROSS, TOUCH OUT, STEP ACROSS, UNWIND ¾ KICK,ROCK STEP, WALK WALK
25-27 	RV tik met teen voor LV, RV tik rechts opzij, RV kruis over LV
	Tijdens de draai gaan de handen los, daarna binnenste handen weer vast
28 	Maak op bal van RV een ¾ draai linksom in RLOD en LV schop naar voren
29-32 	LV stap achter, rock terug op RV, LV stap voor, RV stap voor
	ROCKING CHAIR, WALK WALK ½ TURN SHUFFLE
33-36 	LV stap voor, rock terug op RV, LV stap achter, rock terug op RV
37-38 	LV-RV stap met ½ draai linksom, hierbij verwisselen we van plaats
	en de heer gaat onder de opgeheven linker arm voor de dame langs
39-40 	LV-RV-LV shuffle naar voren in LOD
	We staan nu beide in LOD in open linker Side-by-Side positie met de binnenste handen vast
	WALK WALK SHUFFLE, ROCK STEP COASTER STEP
	Verwissel van handen waarbij de linker hand van de dame de rechter hand van
	de heer vasthoudt, de armen gaan omhoog zodat de dame onder de armen door
	de heer voorlangs kan passeren
41-42 	RV-LV stap diagonaal links naar voren achter de dame langs
	terwijl ze de heer voorlangs passeert om van plaats te wisselen
43&44 	RV-LV-RV shuffle naar voren in LOD
	We staan nu beide in open rechter Side-by-Side positie in LOD
45-46 	LV stap voor, rock terug op RV
47&48	 LV stap achter, RV sluit naast LV, LV stap voor
	ROCK STEP (LADY STEP 1/2 TURN), SHUFFLE, ROCK STEP SHUFFLE
49-50 	RV stap voor, rock terug op LV (laat handen los terwijl de dame op
	LV voor stapt en op 2 voeten een ½ draai rechtsom maakt in RLOD)
	Heer in LOD, dame in RLOD, rechter handpalm van de heer tegen de rechter handpalm van de dame
51&52 	RV-LV-RV shuffle naar achteren (dame LV-RV-LV shuffle naar voren)
53-54 	LV stap achter, rock terug op RV
55-56 	LV-RV-LV shuffle naar voren
	(de arm gaat omhoog terwijl de dame met RV-LV-RV een shuffle met een ½ draai rechtsom maakt in LOD)
	SHUFFLES X 3, (LADY TURNING SHUFFLE) STOMP STOMP
57&58 	RV-LV-RV shuffle naar voren (Dame maakt met LV-RV-LV een
	shuffle met een ½ draai rechtsom in RLOD)
59&60 	LV-RV-LV shuffle naar voren (Dame maakt met RV-LV-RV een
	shuffle met een ½ draai rechtsom in LOD)
61&62 	RV-LV-RV shuffle naar voren (Dame maakt met LV-RV-LV een
	shuffle naar voren en hierbij verwisselen we van hand naar de
	binnenste handen vast)
63-64	LV stap naar voren, RV stamp naast LV
	EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER