THE HATFIELD STROLL
Choreograaf Diane Jackson "Arjjaze Country Western Dancers" arjjaze@iname.com  -
http://www.arjjazedance.free-online.co.uk
Omschrijving 64 tellen Partner dans, begin in rechtse Side-by-Side positie,
passen voor de dame en de heer zijn de zelfde
Muziek Angel Blue - Philip Claypool - CD Perfect World 122 tellen per minuut
‘Til I Found You - Marty Stuart 120 bpm – CD Tempted
Vertaling Henk van Wijk, Merschpad 1, 2231 AA Rijnsburg - 071 – 4020901 -
henkenada@freeler.nl

	STEP BRUSHES X 2 STEP LOCK STEP TOUCH
1-4 	LV stap voor, RV veeg over de vloer naar voren, RV stap voor, LV veeg over de vloer naar voren
5-8 	LV stap voor, RV lock achter LV, LV stap voor, RV tik naast LV
	GRAPEVINE CHANGING SIDES TOUCH, BRUSH WALK X 3 BRUSH (LADY FULL TURN)
	De linker hand van de heer gaat over het hoofd van de dame en we komen in de positie
	met twee handen gekruist vast met de linker handen boven
9-12	Heer  RV-LV-RV vine naar rechts achter de dame langs, LV tik naast RV
9-12 	Dame RV kruis over LV, LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV tik naast RV
	Houd tijdens de draai van de dame de handen vast en eindig met de rechter handen boven.
13-16 	Heer  LV-RV-LV loop naar voren, RV veeg over de vloer naar voren
13-16 	Dame LV-RV-LV loop naar voren met een hele draai linksom en kom in LOD,
	RV veeg over de vloer naar voren
	STEP BRUSH, STEP BRUSH GRAPEVINE (LADY FULL TURN) CHANGING SIDES BRUSH
17-20 	RV stap voor, LV veeg over de vloer naar voren, LV stap voor, RV
	veeg over de vloer naar voren
	De dame maakt in 3 passen een hele draai rechtsom onder de opgeheven rechter hand door  
	voor de heer langs, terwijl de handen vast blijven en we eindigen in rechter Side-by-Side 
21-24 	Heer  RV stap achter LV, LV stap naar links, RV stap naast LV, LV veeg over de vloer naar voren
21-24 	Dame RV-LV-RV een hele draai rechtsom voor de heer langs, LV veeg over de vloer naar voren
	STEP BRUSH, STEP BRUSH STEP LOCK STEP TOUCH
25-28 	LV stap voor, RV veeg over de vloer naar voren, RV stap voor, LV veeg over de vloer naar voren
29-32 	LV stap voor, RV lock achter LV, LV stap voor, RV tik naast LV
	MONTEREY TURN X 2
33-36 	RV tik met teen rechts opzij, LV maak op de bal van de voet een ½
	draai rechtsom en sluit RV naast LV, LV tik met teen links opzij, LV tik naast RV
37-40 	Herhaal passen 33-36
	STEP LOCK STEP BRUSH, ¼ TURN LEFT GRAPEVINE, TOUCH
41-44 	RV stap voor, LV lock achter RV, RV stap voor, LV veeg over de vloer naar voren
45-48 	LV stap met ¼ draai rechtsom naar voren in OLOD, RV kruis achter LV, LV stap naar links,
	RV tik naast LV we eindigen dus in de Indian positie, heer achter dame
	RIGHT GRAPEVINE ¼ TURN, BRUSH STEP BRUSH ¼, STEP BRUSH ¼
49-52 	RV stap naar rechts, LV kruis achter RV, RV sta met ¼ draai rechtsom naar rechts in RLOD,
	LV veeg over de vloer naar vore  laat linker handen los, rechter handen gaan omhoog
53-56 	LV stap met ¼ draai rechtsom naar links in ILOD, RV veeg over de vloer naar voren,
	RV stap met ¼ draai rechtsom naar rechts in LOD, LV veeg over de vloer naar voren
	We staan nu weer in rechtse Side-by-Side positie
	STEP LOCK STEP BRUSH X 2
57-60 	LV stap voor, RV lock achter LV, LV stap voor, RV veeg over de vloer naar voren
61-64 	RV stap voor, LV lock achter RV, RV stap voor, LV veeg over de vloer naar voren
	EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER