HARMONY STROLL

Choreograaf: 	Diane Jackson
Omschrijving: 	48 tellen Partnerdans in rechter Skaters Positie, de passen van de
		dame en de heer zijn gelijk, tenzij anders vermeld
Muziek: 		When I get over you Joni Harms 92 tellen p.minuut
		The heart that you own Dwight Yoakam 96 tellen p.minuut
		Ill take these Dwight Yoakam 101 tellen p.minuut
Vertaling 		Henk van Wijk, e-mail adres henkenada@casema.nl
		Telefoon 071-4020901 Website: www.bootscooting.nl 
BOTH
WALK FORWARD & POINT X 2
1-4 	LV/RV/LV loop naar voren, RV tik met teen rechts opzij
5-8 	RV/LV/RV loop naar voren, LV tik met teen links opzij
ROCK STEP SHUFFLE, ROCK STEP SHUFFLE
9-10 	LV stap naar voren, gewicht terug op RV
11&12 	LV/RV/LV shuffle naar achteren
13-14 	RV stap naar achteren, gewicht terug op LV
15&16 	RV/LV/RV shuffle naar voren
MAN (RAISE LEFT HAND, DROP RIGHT), LADY
17-18 	Heer 	LV stap naar voren, gewicht terug op RV, hierbij gaat de linker
		hand omhoog en de rechter hand los
19&20 	Heer 	LV/RV/LV shuffle naar achteren en kom weer in rechter Skaters positie
17-18 	Dame 	LV stap naar voren, maak op 2 voeten een draai rechtsom
19&20 	Dame	LV/RV/LV shuffle met een draai rechtsom
BOTH:
21-22 	RV stap naar achteren, gewicht terug op LV
23&24 	RV/LV/RV shuffle naar voren
LEFT GRAPEVINE, TOUCH, RIGHT GRAPEVINE, TOUCH
25-28 	LV stap opzij naar links, RV kruis achter LV, LV stap opzij naar links, RV tik naast LV
29-32 	RV stap opzij naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap opzij naar rechts, LV tik naast RV
PIVOT TURN, WEAVE, PIVOT TURN
33-34	 LV stap naar voren, maak op 2 voeten een draai rechtsom (hierbij blijven de handen VAST,
	we staan beiden in RLOD in de linker Skaters positie, dus de dame links van de heer
35-38 	LV kruis over RV, RV stap opzij naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap opzij naar rechts
39-40 	LV stap naar voren, maak op 2 voeten een draai rechtsom, hierbij gaat de linker hand
	los en de rechter hand over het hoofd van de dame en we komen weer in rechter
	Skaters positie, dus de dame rechts van de heer
FORWARD SHUFFLES X 4, MOVING OUT
41&42 	LV/RV/LV shuffle naar voren
43&44 	RV/LV/RV shuffle naar voren
45&46 	LV/RV/LV shuffle naar voren
47&48 	RV/LV/RV shuffle naar voren
	Tijdens de 4 shuffles bewegen we enigszins naar de buitenkant van de dansvloer,
	klaar om de dans opnieuw te beginnen
	EINDE VAN DE DANS, VEEL DANSPLEZIER
http://www.arjjazedance.free-online.co.uk December 2007