Handyman

Choreograaf

Diane Jackson ~  Arjjaze Country Western Dancers - arjjaze@iname.com 
Omschrijving  48 tellen Partnerdans, begin in Side-by-Side positie met de
binnenste handen vast, passen van de heer staan vermeld, passen
van de dame tegenovergesteld aan die van de heer, tenzij anders vermeld
Muziek  You need a man around here - Brad Paisley - CD Time well wasted
Vertaling  Henk van Wijk, Merschpad 1, 2231 AA RIJNSBURG
071 4020901 of E-mail
f2hhenkvanwijk@hetnet.nl 

1-8 	TOUCH STEP X 2, TURN SIDE SHUFFLE, TURN ROCK STEP
1-2 	LV tik met teen voor, LV stap naar voren
3-4 	RV tik met teen voor, RV stap naar voren
5&6 	LV/RV/LV shuffle naar links met een draai rechtsom
7-8 	RV stap met draai rechtsom naar achteren, Rock terug op LV en hierna staan we in RLOD
9-16 	REPEAT 1-8 STARTING ON RIGHT, END FACING LOD
9-16 	Herhaal de passen 1-8, echter begin met RV, eindig in LOD
17-24 	SHUFFLE X 2, ROCK STEP, STEP TOUCH
17&18 	LV/RV/LV shuffle naar voren
19&20 	RV/LV/RV shuffle naar voren
21-24 	LV stap naar voren, Rock terug op RV, LV stap naar achteren, RV tik naast LV
25-32 	ROCK STEP, TURN ROCK STEP, WEAVE TURN
25-26 	RV stap naar voren, Rock terug op LV
27-28 	RV stap met draai rechtsom naar rechts, LV stap naar links
29-32 	RV kruis over LV, LV stap naar links, RV kruis achter LV, LV stap
	met een draai linksom naar voren in LOD, hierbij gaan de binnenste handen vast
33-40 	SHUFFLE (LADY TURN) ROCK STEP, SHUFFLE, (LADY INTO WRAP), ROCK STEP
33&34	Heer 	RV/LV/RV shuffle naar voren
35-36 	Heer 	LV stap naar voren, Rock terug op RV
37&38	Heer 	LV/RV/LV shuffle naar achteren
39-40 	Heer 	RV stap naar achteren, Rock terug op LV
33&34	Dame 	LV/RV/LV shuffle met een draai rechtsom naar voren en eindig
		tegenover de heer, eindig hierbij met 2 handen vast
35-36 	Dame 	RV stap naar achteren, Rock terug op LV
37&38	Dame 	RV/LV/RV shuffle met een draai linksom naar voren en eindig in Wrap positie
39-40 	Dame 	LV stap naar achteren, Rock terug op RV
41-48 	SHUFFLE X 2, (LADY OUT OF WRAP), ROCK STEP, TOUCH
41&42	Heer 	RV/LV/RV shuffle naar voren
43&44	Heer 	LV/RV/LV shuffle naar voren
45-46 	Heer 	RV stap naar voren, Rock terug op LV
47-48 	Heer 	RV stap naar achteren, LV tik naast RV
41&42	Dame	LV/RV/LV shuffle naar voren
43&44	Dame	RV/LV/RV shuffle naar voren
	Tijdens de passen 41-44 maakt de dame een hele draai rechtsom uit
	de Wrap positie en hierbij gaat de rechter hand van de dame los
45-46	Dame 	LV stap naar voren, Rock terug op RV
47-48	Dame 	LV stap naar achteren, RV tik naast LV
	EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER
http://www.arjjazedance.free-online.co.uk April 2006