CALIFORNIA GIRLS
Choreograaf: 	Henk van Wijk, tel. 071-4020901, henkenada@casema.nl 
		www.bootscooting.nl 
Soort dans 	64 tellen  2 muurs lijndans
Niveau: 		Intermediate
Muziek: 		California Girls  Gretchen Wilson  CD All jacked up
Maat: 		149 tellen per minuut
Begin: 		8 tellen na de eerste slag van de drummer
STEP LOCK STEP SCUFF FORWARD X 2
1-4 	RV stap naar voren, LV kruis achter RV, RV stap naar voren, LV
	schop over de vloer naar voren
5-8 	LV stap naar voren, RV kruis achter LV, LV stap naar voren, RV
	schop over de vloer naar voren
STEP BACK X 3 HITCH, SLOW COASTER STEP, RIGHT SCUFF
9-12 	RV/LV/RV stap achter, LV hitch knie omhoog
13-16 	LV stap achter, RV sluit naast LV, LV stap naar voren, RV schop over de vloer naar voren
RIGHT STEP FORWARD, HOLD WITH CLAP,  PIVOT TURN LEFT, HOLD WITH CLAP, 
RIGHT TOE HEEL STRUT, LEFT CROSSED TOE HEEL STRUT
17-20 	RV stap naar voren, Rusttel met klap, maak op 2 voeten 1/2 draai
	linksom, Rusttel met klap
21-24 	RV tik met teen rechts opzij, RV zet hak neer, LV kruis over RV en tik met teen
	rechts opzij, LV zet hak neer
ROCK STEP FORWARD, ROCKSTEP  TURN LEFT, STEP FORWARD, HOLD,
STEP BESIDE, STEP FORWARD, LEFT SCUFF
25-28 	RV stap naar voren, gewicht terug op LV, RV stap met  draai linksom achter, gewicht terug op LV
29-30& 	RV stap naar voren, Rusttel, LV sluit naast RV, RV stap naar voren,
31-32 	LV schop over de vloer naar voren
STEP FORWARD, HOLD, STEP BESIDE, STEP FORWARD, RIGHT SCUFF,
JAZZBOX  TURN RIGHT AND CROSS OVER
33-34& 	LV stap naar voren, Rusttel, RV sluit naast LV, LV stap naar voren,
35-36 	RV schop over de vloer naar voren
37-40 	RV kruis over LV, LV stap naar achteren, RV maak  draai rechtsom, LV kruis over RV
WEAVE WITH TOUCH
41-48 	RV stap opzij naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap opzij naar rechts, LV kruis over RV,
	RV stap opzij naar rechts, LV kruis achter RV, RV stap opzij naar rechts, LV tik naast RV
STEP LEFT, SLIDE BESIDE AND TOUCH, HIP SWAY X 4
49-52 	LV grote stap opzij naar links, RV sleep in 3 tellen met tik naast LV
53-56 	RV stap opzij naar rechts en duw heupen naar rechts, heupen naar links,
	heupen naar rechts, heupen naar links
JUMP FORWARD HOLD, JUMP BACK HOLD, KNEE CIRCLE RIGHT AND LEFT
&57-58 	RV/LV spring naar voren, Rusttel
&59-60 	RV/LV spring naar achteren, Rusttel
61-62 	Gewicht op LV en RV met tenen aan de grond en maak dan in 2 tellen met de knie
	een cirkel naar buiten en terug
63-64 	Gewicht op RV en LV met tenen aan de grond en maak dan in 2 tellen met de
	knie een cirkel naar buiten en terug
	EINDE VAN DE DANS - VEEL DANSPLEZIER
Every effort has been made to ensure these cue Sheets are accurate, Should you find any errors,
Please let me know via e-mail thank you...... Robert
http://www.arjjazedance.free-online.co.uk November 2007